Velden zijn niet correct ingevuld


 

Algemene Voorwaarden Maatwerk Autobench:

Artikel 1: Recht tot weigeren van opdracht.

Autobench.nl kan een opdracht voor maatwerk weigeren zonder hier een geldige reden voor op te geven.

Artikel 2: Eigen risico.

Het bestellen van een maatwerk is geheel op eigen risico. Dit product besteden wij uit aan een partij van derden. Autobench.nl is alleen een tussenschakel die de service aanbied. Hierdoor zijn wij op geen enkele manier aansprakelijk tenzij autobench.nl de afmetingen en andere specificaties schriftelijk niet goed heeft doorgeven aan de partij van derden. Ook advies van autobench.nl is te accepteren op geheel eigen risico.

Artikel 3: Totstandkoming van de opdracht.

Autobench.nl en de betreffende consument komen samen tot een totstandkoming van de opdracht. Dit gebeurt in overleg. Autobench.nl kan hierin een stukje advies geven (artikel 2). Autobench.nl stapt pas in de fase van productie zodra de betreffende klant 100% van de totale koopsom (aangegeven op de offerte) heeft betaald aan Kelders Kooien gevestigd in Steenwijk aan de Boterweg 2, 8334 NS, 0521-343424. Ook zal de betreffende consument een schriftelijke bevestiging moeten toesturen met daarin aangeven dat autobench.nl over mag gaan tot productie van het maatwerk.

Artikel 4: Annulering van opdracht.

Zodra de consument opdracht heeft gegeven voor het produceren van het maatwerk kan dit niet annuleren. Welke opgegeven reden dan ook van toepassing mag zijn. U kunt enkel annuleren wanneer de productie (in onze betekenis) nog niet gestart is. Hiervoor kunnen echter wel kosten voor in rekening worden gebracht. 

Artikel 5: Wijziging van de opdracht.

Mocht de betreffende consument een wijziging willen doorbrengen, dan kan dit echter alleen voordat deze consument schriftelijk opdracht heeft gegeven voor het starten van de productie. Mocht de wijziging daarna pas worden door gegeven dan bestaat er een kans dat de wijziging niet doorgevoerd kan worden. Mocht de wijziging nog doorgevoerd kunnen worden zouden hier eventueel kosten aan verbonden kunnen zijn. Mocht de consument na onmogelijke wijziging de maatwerk autobench niet meer willen dan herroept autobench.nl zich op artikel 4: Annulering van opdracht. 

Artikel 6: Tussentijdes beëindiging van de opdracht (overmacht).

Autobench.nl heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van veranderingen, die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdracht uitvoering belemmerd wordt.

Artikel 7: Voortgangsreportage.

Autobench.nl houdt u zoveel mogelijk op de hoogte hoe het staat met uw maatwerk autobench alleen is hiertoe niet verplicht.

Artikel 8: Leverings- /annulerings- en betalingsvoorwaarden.

  1. Geldigheidsduur offerte dertig dagen
  2. Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21 procent btw, tenzij anders vermeld.
  3. Na het opdracht geven van de consument dient dezelfde consument binnen 5 werkdagen 100% van de totale koopsom over te maken aan Kelders Kooien eerder zal de productie niet gestart worden. 
  4. Autobench.nl zal er voor kiezen het maatwerk bij zijn vestigingsadres te laten afleveren voor controle. Hier kan op geen enkele manier verandering in komen. 
  5. Op de dag dat autobench.nl de maatwerk heeft ontvangen zal een persoon contact opnemen met de betreffende klant. Hier wordt dan besproken dat het volledige bedrag eerst betaald moet worden voordat autobench.nl overgaat tot leveren. 
  6. De maatwerk wordt al inelkaar gezet geleverd. Tegen meerprijs kan hier enigzins verandering in worden gemaakt. 
  7. Zolang de consument niet de 100% van het maatwerk betaald heeft blijft de autobench in eigendom van autobench.nl en Kelders Kooien

Artikel 9: Overige Algemene Voorwaarden.
De consument dient ook akkoord te gaan met onze overige algemene voorwaarden.